El_bosque_animado.jpg
cachecine.blogspot.com

El_bosque_animado.gif

1- EL BOSQUE ANIMADO

Logo_orriols.jpg IES OrriolsActivitats realitzades a l'optativa instrumental "Taller de Valencià".

Julian, Natxo,Vicente,Yhonatan,Héctor , David i Gabi.

1-Abans de la pel.lícula.
  • Busqueda d'informació.
El bosc animat.pdf
Wenceslao Fernàndez Flórez.pdf
  • Fitxa del llibre.
Fitxa_autor-El_bosc_animat.jpg

2- Després de la pel.lícula.
  • Mapa conceptual dels personatges.
Mapa_conceptual._El_bosc_animat.jpg
  • Contar l'argument.Narració oral.IES Torrealmirante
IES David Buján